Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser

Innledning

Disse leveringsbetingelser gjelder dersom ikke annet er avtalt.

Priser

Alle priser er eks.mva, frakt og miljøgebyr. Inntil skriftlig ordrebekreftelse foreligger, tas det forbehold for de priser som oppgis i våre tilbud og prislister. Kjøpers aksept av vår ordrebekreftelse inkluderer aksept av disse betingelser. Vi forbeholder oss retten til å endre de avgitte priser som følge av endring i våre innkjøpspriser, valutakurs, toll- eller avgiftsatser eller andre forhold utenfor vår kontroll.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelsene er 15 dager fra fakturadato, dersom ikke annet er avtalt. Etter forfall beregnes 2% rente pr. mnd.

Levering

All varelevering er ”EXW lager i Nydalen”. Leveringstiden på lagerførte varer er normalt 1-3 dager og 2-3 uker for bestillingsvarer. Vi tar forbehold om endringer som skyldes forhold utenfor vår kontroll. Selger sørger for transportforsikring for kjøpers regning, når kjøper ber om det.

Salgspant

Vi forbeholder oss salgspant i solgte gjenstander for kjøpesummen inklusiv eventuelle omkostninger, avbetalingstillegg og utlegg for kjøper i forbindelse med salget. Vi har rett til å ta gjenstandene tilbake hvis kjøperen misligholder sin betalingsplikt.

Feil, manko

Feil eller manko ved forsendelser må anmeldes straks eller senest innen 8 dager etter mottakelsen.

Reklamasjoner

Under forutsetning av at våre betalingsbetingelser er overholdt, vil vi innen en reklamasjonsfrist på minimum 12 måneder fra forsendelsesdato reparere eller erstatte- etter vårt valg – leverte komponenter som etter vår undersøkelse finnes å være defekt på grunn av material - eller produksjonsfeil. Hvis feilen oppstår innenfor overnevnte frist, må komponenten sendes oss med frakt og eventuell forsikring betalt, og ledsaget av meddelelse om årsaken til returen. i tilfelle apparatet er reparert eller endret uten vårt samtykke eller det har vært brukt på feilaktig måte, eller ikke har vært installert i forhold til fabrikkens forskrifter, vil reklamasjonen avvist. Vi påtar oss ikke ansvar for utgifter ved nedkobling og demontering av defekte apparater, sekundære skader av enhver art, slik som skader på person eller gods, avbruddstap eller lignende som følge av feil ved leverte apparat.

Retur for kreditering

Retur av varer blir bare akseptert fra kunde som har kjøpt varen hos oss, og kun etter at vi har gitt tillatelse. Retur blir bare akseptert for standard lagervare. Bestillingsvarer krediteres bare i de tilfeller hvor vår leverandør aksepterer retur fra oss. Spesialbestilte produkter tas ikke i retur. Vårt ordre- eller fakturanummer påføres returen, eventuell returseddel, sammen med opplysninger om hvem som har akseptert returen. Ved retur av varer i ubrutt originalemballasje forbeholder vi oss retten til å belaste kunden for returomkostninger 10% av netto fakturaverdi, dog minimum kr 30,-. For varer hvor emballasjen er brutt, forbeholder vi oss retten til å beregne kontrollomkostninger etter regning. Ved retur av bestillingsvare kommer våre returkostnader til vår leverandør i fratrekk på kundens kreditnota. Feilbestilte varer som skal returneres, må returneres snarest mulig og senest 30 dager etter levering.

Generelt

For forholdet mellom kjøper og selger gjelder NL 92 såfremt de ikke er angitt i overnevnte betingelser eller ved skriftlig avtale mellom partene. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.