KNX

Hvorfor KNX

 • Viktige kriterier for valget er at det velges et felles system for lys, varme/kjøling, VAV/DCV/CAV, solskjerming og innsamling av tekniske alarmer er å utnytte fellesfunksjoner i samme produkt. Dette for å oppnå optimal energibesparelse og kostnadsbesparelse på kabling, samt miljøgevinst ved redusert materialforbruk.
 • KNX er et desentralisert system som vil si at hver komponent har sin intelligens, noe som gjør anlegget meget robust. Går en komponent i stykker, vil resten av anlegget fortsatt fungere.
 • KNX har vært på det norske markedet i over 25 år og det er utdannet over tusen entreprenører/konsulenter i KNX programmering/prosjektering i Norge. Installasjon, drift og service utføres av lokale installatører. Dette gir gode muligheter for konkurranseutsettelse både på installasjon og service.
 • Velg et standardisert system med lang levetid og fritt produktvalg, nå og i fremtiden.
 • KNX er 100 % leverandøruavhengig.
 • Fremtidsrettet løsning som legger et godt grunnlag for gjennomføring av bygg med BREEAM sertifisering, passivhus eller plusshus standard.

KNX association

 • Godkjenner alle KNX produkter.
 • Fastlegger standard og overvåker kvaliteten.
 • Garanterer kompatibilitet mellom produsentene/produktene.
 • Utvikler og selger et felles programmeringsverktøy for alle produkter, ETS.
 • Over 5400 KNX produsenter fra 38 land.
 • Over 8000 godkjente KNX produkter.
 • 44 nasjonale KNX organisasjoner.
 • 500 KNX godkjente opplæringssenter i 59 land.
 • Over 50 000 KNX partnere i 138 land.
 • 121 Forskning/utdanningsinstitusjoner som er partnere i 32 land.
www.knx.org

Bruksområder

Lysstyring

 • Behovsstyrt lys ved tilstedeværelse.
 • Konstantlys/dagslysstyrt dimmbar belysning.
 • Prestasjonsfremmende belysning (Human Centric Lighting), endring av lysfarge i løpet av dagen.
 • KNX brytere for manuell styring og eventuelle lysscener, passer inn i standard norsk system.
 • Kommunikasjon mot AV anlegg.
 • Kommunikasjon mot andre tekniske anlegg, eks tenn lys ved brann.

Solskjerming

 • Kan styre persienner/screen uavhengig av hvilken leverandør av solskjerming som velges.
 • Styres automatisk av avansert KNX værstasjon.
 • Værstasjon har innebygget: sol 8 fasader-vind-vindretning- nedbør-GPS-FC-luftfuktighet.
 • Automatisk lamellvriding i forhold til årstid/solhøyde.
 • KNX bryter for manuell styring/overstyring, kan være felles med KNX lysbryter.
 • Kommunikasjon mot andre tekniske anlegg, eks persienner opp ved brann.
 • Styring av persienner som skallsikring av vinduer og/eller for å hindre dugg på vinduer på vinter.

Varme/kjøling og vav

 • Behovsstyrt varme/kjøling ved tilstedeværelse, samme detektor som lys styring.
 • Felles KNX CO2/termostat for styring av varme/kjølig/VAV, passer inn i standard norsk system.
 • Meget godt egnet for styring av vannbåren varme/kjøling.
 • VAV spjeld med direkte KNX kommunikasjon og mulighet for optimizerfunksjon.
 • Magnetkontakter i vinduer koblet til KNX for energisparing og skallsikring.

Andre bruksområder

 • Effektstyring og begrensning av topper i effektforbruk, maksimalvokting.
 • KNX klokker på utvalgte rom, direkte KNX tilkobling.
 • Styring av andre tekniske anlegg som ladeuttak el-biler, tekniske maskiner, etc.
 • Innhenting av alarmer fra andre tekniske systemer som:
  brann, adgang, heis, jordfeil, etc.
 • Energimåling.
 • Overvåking av temperaturer i kritiske rom som, datarom, kjølerom, tekniske rom, etc.
 • Overvåking av luftfuktighet og/eller vannlekkasje i kritiske rom.

kontakt-oss

Kontakt oss

Ønsker du kontakt med oss?

Vi prøver å besvare din henvendelse så raskt som mulig